Bli med under paraplyen

Inntektsdeling og Partnerskap

I dag driver og eier vi en portefølje av en rekke internettjenester over hele verden med mange forskjellige nisjer. Hvis du har et prosjekt som du gjerne vil se løftet fra bakken, gjør vi gjerne vår due diligence og vurderer å gå inn med deg i selskapet. Hvis konseptet passer vår visjon, og vi tror vi kan gi merverdi i vårt felt, foreslår vi et partnerskap. Partnerskapsstrukturen vår er vanligvis basert på en avtale om inntektsdeling. Dette betyr at en enhet eier prosjektet, mens andre partnere får en andel av prosjektets potensielle fortjeneste eller tap.

Medienor leverer mye mer en bare nettsider. Ta en titt på noen av de andre tjenestene vi tilbyr.
Se alle våre tjenester.